LOADING

Hlavní nádraží Vilnius

// cs // Hlavní nádraží města je jedním z nejdůležitějších dopravních přestupních uzlů, zároveň však může propojit město samotné. Čtvrti Vilniusu po desetiletí odděluje železniční koridor, návrh tak nespojuje pouze druhy dopravy, ale spojuje město samotné a jeho obyvatele. V první řadě klademe důraz na plynulý přístup pěších a cyklistů, cestujících či turistů. Hlavní budova nádraží je navržena s respektem ke kulturním hodnotám stávajícího území a jeho budov, zachovává genia loci místa a zároveň utváří novou vrstvu rozvoje umožňující lepší využitelnost a komfortní přístup pro uživatele.Náš přístup je založen na komplexním a udržitelném rozvoji nádraží a celého jeho okolí. Tento rozvoj se nezaměřuje na stanovení nových objemů, ale na tvorbě prostoru pro obyvatele města Vilnius. Stávající hodnotné stromy a zelené plochy parku, cyklistické stezky a veřejné prostory jsou nově přeorganizovány, vylepšeny a lépe propojeny v jeden koherentní urbanistický systém.

// en // Central station as very important transportation hub has also an ambition to connect the divided parts city of Vilnius as well. Whole design is based on this particular idea. It highlights easy access for all pedestrians, passengers, cyclists or tourists in the first place. Main building of terminal is developer with respect to cultural heritage and genius loci of existing structures, but it brings the old layout to new era of usability and comfort.Our approach to this task is based on complex and sustainable development of the whole area not just terminal itself. The development is not about the massing concept of the new buildings, it creates the space for life, the urban space for people of city of Vilnius. Existing greenery, cycle paths and public space are newly organized, enhanced and connect in one coherent system in all the layers of city urbanism.

Místo

Vilnius, Litva

Klient

město Vilnius

Cena

4 000 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž (umístění 7. místo)

Datum

05/2021

Autoři (spolupráce)

Pavel Fajfr, Petr Šuma, Tomáš Kroužil, Felix Smith, Mika Airydas, Donaldas Trainauskas (Prague Based, 4 Plius)