LOADING

Bratislava Southbank

Bratislava, stejně jako všechna historická města a městečka představuje soubor architektonických a urbanistických přístupů, který se utvářel po mnoho staletí. Tato přirozená rozmanitost dává městu jeho charakter a jedinečnost. Nicméně jednotný, monochromatický přístup k plánování takové bohatství postrádá. Náš návrh pro Southbank je veden snahou vytvořit územní plán, který bude soudržný a zároveň různorodý. Musí fungovat efektivně, ale zároveň být rozmanitý, s různými prostorovými a architektonickými možnostmi, díky nimž bude jedinečným a důstojným doplňkem Bratislavy.

Každý blok a budovy v rámci tohoto bloku mají výrazný architektonický charakter. Jsou propojeny soudržnou sítí prostorů a budov. Právě tyto prostory určují územní plán, nikoliv budovy, které je tvoří. Propojení by mohla být praktická – pěší a cyklistické stezky – nebo vizuální – průhledy na hrad nebo na břeh řeky. V centru jsme vytvořili hlavní tržiště – centrum, které kombinuje veřejnou dopravu s terciárním a prozatímním využitím, které poskytne charakter a identitu celé zástavby. Klíčové pěší, silniční a krajinná propojení, která procházejí lokalitou, vedou na toto tržiště.

Obecně jsme se snažili omezit výšku zástavby s výjimkou té obytné (parcela 5.2) na konci navrhovaného centrálního prostoru. parku. Tato 109,5 m vysoká dominanta je navržena tak, aby působila jako jako ústřední bod na konci nového parku, a to jako protipól k věži Eurovia, která se nachází na protějším břehu řeky, za mostem Apollo.

Místo

Bratislava, Slovenská republika

Klient

Penta Real Estate, s.r.o.

Projekt

Architektonicko-urbanistická soutěž

Datum

02/2023

Spolupráce

William Mathews Associates, Sadovsky & Architects,
Mikhail Riches, Expedition Engineering,
Lola Landscape, Studio Akkerhuis

Vizualizace

Monolot