LOADING

Centrála Správy Železnic

//cs// Centrála Správy Železnic, budoucí dominanta jedné z nejrychleji se rozvíjejících městských čtvrtí, Smíchova. Státní instituce jde příkladem, je reprezentativní, otevřená, udržitelná, komfortní pro své uživatele a pokorná vůči svému okolí.Pyšní se svojí polohou. Významný dopravní uzel takřka všech druhů dopravy a zároveň širší centrum metropole. Strategická investice, kterých není v Praze mnoho. Jedná se o významný urbanistický celek s obrovským vlivem na své okolí. Centrála zde vytváří nový obraz města. Podél ulice Nádražní vytváří městkou třídu s dynamickou tváří a živým parterem. Směrem k železnici pak odráží charakter kolejové dopravy a její linearitu. Dva odlišné městské světy, dvě tváře, jedna fasáda.Centrála Správy Železnic, jako nové, přátelské pracoviště. Kvalitou vnitřního prostředí díky udržitelným a přírodním materiálům přispívá k efektivnímu fungování celé společnosti.

//en// Správa Železnice headquarters is future dominant for one of the fastest developing city districts of Prague. It is state owned property which goes as example, represents and opens to public. It is sustainable and comfortable for users and still it is humble to the surrounding area.The location is as near as possible to Smíchov transportation HUB. It makes this building one of the most strategic investments in Prague. The impact of this project has potential to vastly reorganize and improve south areas of Smíchov district. The long volumes of almost 180 metres are set up next to street Nádražní. The building creates metropolitan street with live and dynamic appearance. On the other side it reflects the characteristics of railways and its linearity. Two separately living worlds of city and railway bond together in one facade principle.Správa Železnic headquarters is designed as a new, friendly workspace, with high-end quality of inner environment. Using sustainable materials and representing future of social life in cities.

Místo

Praha, Česká Republika

Klient

Správa Železnic a.s.

Cena

2 300 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž (odměna poroty 4-5. místo)

Datum

03/2021

Autoři (spolupráce)

Petr Šuma, Pavel Fajfr