LOADING

Lávka v Sofii

Navržené propojení obou částí Jižního parku v Sofii vytváří plynulou pěší a cyklistickou stezku. Linie prochází parkem s minimálními zásahy do stávajících stromů a parku jako takového.

Elegantní křivka mostu se pohodlně zvedá a šplhá nad koruny stromů a rušnou silnici rozdělující Sofijský park a stejně tak plynule dosedá mezi stromy v druhé části tohoto parku. Půdorysné zakřivení je pak navrženo tak, aby lávka co nejméně narušila stávající vzrostlé stromy v obou částech parku. Konstrukčně materiálové řešení z lepených dřevných profilů pak snižuje nároky a mechanizaci a s ní související menší dopady výstavby v této chráněné zóně.

Místo Sofie, Bulharsko

Klient město Sofie

Cena 7 mil. Eur

Projekt Architektonická soutěž (umístění 1. místo)

Datum 10/2022

Autoři Petr Šuma, Pavel Fajfr, Alex Desov (spoluautor)

Spolupráce Julia Karasinska (Buro Happold), Vitudanish Dara

Vizualizace 2Dr studio, Petr Kousal