LOADING

Lávka v Sofii

//cs// Navržené propojení obou částí Jižního parku v Sofii vytváří plynulou pěší a cyklistickou stezku. Linie prochází parkem s minimálními zásahy do stávajících stromů a parku jako takového.

Elegatní křivka mostu se pohodlně zvedá a šplhá nad koruny stromů a rušnou silnici rozdělující Sofijský park a stejně tak plynule dosedá mezi stromy v druhé části tohoto parku. Půdorysné zakřivení je pak navrženo tak, aby lávka co nejméně narušila stávající vzrostlé stromy v obou částech parku. Konstrukčně materiálové řešení z lepených dřevných profilů pak snižuje nároky a mechanizaci a s ní související menší dopady výstavby v této chráněné zóně.

//en// The proposed pedestrian connection creates a seamless pedestrian and cycle experience, connecting both parts of Sofia South park, while minimising the impact on the park resulting from the construction of the new bridge.

We are achieving the first objective with an elegant long curvilinear bridge with a comfortable slope that slowly climbs up and bridges over the required clearance above the Byala Cherkva road, from where it descends with a similar steady slope on the other side. The latter objective is achieved with its organic form, avoiding areas with a high density of trees, and with a lightweight structural system based on glulam timber, that doesn’t require heavy machinery for the installation on site.

Místo Sofie, Bulharsko

Klient město Sofie

Cena 7 mil. Eur

Projekt Architektonická soutěž (umístění 1. místo)

Datum 10/2022

Autoři Petr Šuma, Pavel Fajfr, Alex Desov (spoluautor)

Spolupráce Julia Karasinska (Buro Happold), Vitudanish Dara

Vizualizace 2Dr studio, Petr Kousal