LOADING

Provozní středisko povodí Vltavy

Areál provozního střediska Povodí Vltavy je novým domovem organizace, jejímž posláním je péče o vodní zdroje a přírodní prostředí v jejich okolí. Navrhujeme proto nový domov této organizace tak, aby byl nejen kvalitním a komfortním zázemím zaměstnanců, ale také v plné
harmonii s přírodou a lokalitou, kde se nachází.

Středisko je v těsné blízkosti řeky Otavy s komfortním přístupem pro pravidelnou údržbu říčních břehů. Fasáda budovy se k řece natáčí – umožňuje tak vizuální spojení budovy a řeky, pro zaměstnance, vodáky i kolemjdoucí. Budova je pohledově snadno rozpoznatelná a v rámci jedné kompaktní hmoty jsou umístěny všechny potřebné provozy a zázemí. Opakující se šedové střechy orientované na jih a pootočení segmentů fasády jsou nejen praktické pro práci se světlem v interiéru a umístění střešních solárních panelů, ale také budově propůjčují přirozené architektonické měřítko. Použité přírodní materiály poukazují na šetrný přístup organizace k životnímu prostředí a komunikují tuto identitu navenek.

Místo Strakonice, Česká republika

Klient Povodí Vltavy, státní podnik

Projekt Architektonická soutěž

Datum 5/2023

Autoři Petr Šuma, Pavel Fajfr, Vitudanish Dara

Spolupráce Petr Šafář, 2DR