LOADING

Terminál Praha Východ

//cs// Terminál Praha východ, významný dopravní uzel 21. století. Šetří čas, životní prostředí, nabízí pohodlnější a efektivnější alternativu k automobilové dopravě. Je reprezentativní a poskytuje zážitek z cestování. Splývá s okolní venkovskou krajinou, do které nevstupuje jako bariéra, ale reaguje na její současnou podobu.

Východní brána Prahy nabízí uživatelský komfort cestujícím ze Středočeského kraje, Čech i zahraniční. Je jednoduchá, přehledná, přirozeně osvětlená, nabízí krátké přestupní vazby. Cestující tak bezpečně, plynule a bez bariér dosáhnou svého cíle.

Terminál ožívá v krajině formou tří menších vrchů, inspirují se okolím a pohyby cestujících. Přírodu přiznává v exteriéru i interiéru, inspiruje se materiály a povrchy. Zadržená voda zajišťuje vláhu svěžímu stromořadí. Svým urbanismem respektuje přítomnost okolních sídel jako jsou Nehvizdy, Horoušany a Jirny. Možnému rozvoji zástavby proto dává zelenou pouze v úzkém pruhu mezi železničním koridorem a navrhovanými komunikacemi. Definuje tak jasné rozhraní mezi zástavbou a krajinou.

Komfort, zážitek a krajina, to jsou klíčová témata návrhu.

//en// Terminal Prague East is important traffic HUB for Czech Republic speed rail in close future. It saves time, environment and gives a new, highly effective alternative to buses and conventional trains. The terminal itself is representative and gives you a pleasure of journey. It blends with surrounding landscape.

Eastern gate of Prague serves to people of Czechia, Central Bohemian Region and abroad. It is simple, well organized and light. All passengers can safely reach their destination.

Terminal stands up in landscape as three small hills. It is inspired and designed by countryside and inside movement of passangers. The nature aspects are visible on the exterior and interior as well. Huge parking lots are organized to collect water for new trees. Possible areas for development are connected to railway corridor.

Comfort, enjoyment, landscape are the key features of this proposal.

Místo

Praha – Kleneč, Česká Republika

Klient

Správa Železnic a.s.

Cena

750 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž (odměna poroty 4. místo)

Datum

11/2020

Autoři (spolupráce)

Pavel Fajfr, Tomáš Kroužil, Petr Šuma(2DR)