LOADING

Železniční most pod Vyšehradem

Pražské konstrukce přes Vltavu jsou tradičně obloukové, s konstrukcí pod mostovkou. Železniční most byl po dlouhá léta jedinou výjimkou potvrzující pravidlo, se štíhlou mostovkou a konstrukcí nad mostovkou. Po více než 100 letech provozu je most v nevyhovujícím stavu a nedokáže tak plnit svou funkci pro železniční dopravu. Bez diskuse je most významnou kulturní památkou a neoddělitelně patří k panoramatu Prahy, k atmosféře náplavky i do srdcí Pražanů. Navrhujeme tedy železniční most pro Pražany a pro Prahu. Historické konstrukce jsou opravené a překonfigurované pro pěší a cyklistickou dopravu, zatímco železniční doprava je převedena přes Vltavu novými mosty, navrženými současnými postupy a plně využívající nejmodernější inovace. Nové železniční mosty ve své jednoduchosti fungují s historickými konstrukcemi v souznění, nekonkurují, ale podtrhují historickou a kulturní hodnotu původního mostu. Zachování a znovu využití historických konstrukci je nejen zodpovědné vůči našemu kulturnímu dědictví, ale jde příkladem i z pohledu udržitelnosti.

 

Místo Praha, Česká republika

Klient hlavní město Praha

Cena

Projekt Architektonická soutěž

Datum 10/2021

Spolupráce Pragoprojekt, Tubes

Vizualizace Boele, Prague Based