LOADING

ZŠ Jankovcova

Navrhujeme městskou školu v kontextu nově urbanizovaného území při okraji městské části Prahy 7.  Městský blok, dlouho zanedbávaný, je určen ke zcela novému typu zástavby. Stávající objekty určené z velké části k demolici a změně nahrazují nově členěné plochy pro výstavbu školy, rezidenčního bydlení a volného veřejného prostranství, městského parku, uprostřed bloku.

Budovu školy vnímáme jako součást města, budovu otevřenou žákům i občanům, městský dům, součást struktury, programově otevřenou. Vzhled školy je otevřený veřejnosti, osázená zelená fasáda vytváří mikroklima pro své okolí, žáky i veřejnost učí téma udržitelného přístupu k tvorbě města a ukázku aplikace modro-zelené infrastruktury jako součásti našeho i jejich budoucího přemýšlení. Tato fasáda tak zvýrazňuje hlavní prostory školy s kmenovými učebnami žáků, s výrazným vystoupením do ulice Přádelní, kde zároveň definuje hlavní vstup do školy. Hlavní vstup je orientován ze zklidněné ulice Přádelní, do které návrh záměrně neumisťuje dopravní napojení školy. Ulice se tak může rozšířit na získaná volná prostranství školního pozemku a vytvořit veřejný prostor pro volnočasové aktivity žáků i mimo výuku. V kontextu vnitrobloku je tento prostor přímo propojený se zelenou plochou, v kontextu města je orientován na spojnici s městským Parkem u vody.

Místo Praha, Česká republika

Klient Praha 7

Cena 400 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž

Datum 05/2022

Autoři  Pavel Fajfr, Petr Šuma, Tomáš Kroužil

Vizualizace Boele