LOADING

Centrum Starého Plzence

//cs// Centrum Starého Plzence – průnik historie a současnosti v pulsujícím centru pro lidi. Naší vizí je postupné doplnění a rozvoj centra o požadované funkce a další náplň, která z centra vytvoří nejen turistický cíl, ale také místo pro žití. Mnohá centra maloměst trpí vylidňováním úbytkem služeb. K tomu přispívá především striktní definování monofunkčních oblastí. Vznikají tak residenční, obchodní, výrobní, historické a turistické části, každá samostatně. Moderní městské centrum musí být multifunkční, kde se všechny výše zmíněné funkce spojí a vytvoří tak pulsující a živou čtvrť se svými obyvateli, pracovníky, návštěvníky i turisty.

//en// Starý Plzenec city centre – inclusion of history and present in vibrant space for people. Our vision is about fluent development in given area. Enhancing new desirable functions which will bring ne life in streets of city centre. The project focus on people and creating well organized public spaces. Modern city centre has to be multifunctional, bonding together the diversity of different scales and functions. This idea is to create live neighbourhood for residents, workers, tourists and visitors.

Místo

Starý Plzenec, Česká Republika

Klient

město Starý Plzenec

Cena

200 mil. Kč

Projekt

Architektoniko-urbanistická soutěž

Datum

01/2021

Autoři (spolupráce)

Tomáš Kroužil, Petr Šuma, Pavel Fajfr