LOADING

Lávky v Bratislavě

//cs// Základní myšlenkou návrhu lávky je najít minimalistické a efektivní řešení zadané kon­figurace, a tím zajistit i ekonomičnost a minimální dopad na prostředí. Ze zadání je patrné, že je vhodné vyhnout se podporám v samotném Chorvatském rameni, proto je v návrhu uvažován rozpon na celou délku mezi zadanými body propojení. Pro rozpon této délky (přibližně 35 metrů) je ze statického hlediska nejefektivnější nosník s vet­knutými podporami po obou stranách. Výsledné momentové působení se pak přímo projevuje v siluetě nosníků lávky. Výsledná křivka lávky je tedy nejen elegantním způso­bem jak překlenout chorvatské rameno ale zároveň i materiálově efektivní.

//en// Main idea of proposal is to find minimalistic and effective solution to provide economical design with minimal impact on nature environment. The footbridge spans over the whole area, to prevent any support in collision with small river underneath. The most efficient design was derived from structural analysis. Final solution spans over 35 metres as a pair of beams embedded on both sides. Curved shape of beams follows inner forces of static model and gives the final shape to the footbridge. This solution provides elegant and efficient shape for the proposal.

Místo

Bratislava, Slovensko

Klient

město Bratislava

Cena

Projekt

Architektonická soutěž

Datum

06/2021

Autoři (spolupráce)

Petr Šuma