LOADING

DSEP Praha Dejvice

//cs// Návrh revitalizace trojdomí utváří kontrast mezi historií a současností a to nejen ve výrazovém pojetí budov, ale také v základních principech poskytovaných služeb klientům a občanům Prahy 6.
Revitalizace objektů klade důraz na správné stanovení priorit funkčního využití, maximalizaci veřejně přístupných a komunitních funkcí a prezentaci těchto principů navenek. Právě otevřenost je opakující se premisou pro úpravy uličních fasád, zpřístupnění spodního podlaží po celé délce budov, ale i jasného stanovení akcentu v nároží v ulici Zikova, kde komplex budov získává novou tvář, novou identitu promlouvající do historických zachovaných fasád.
Nejen uliční fronta, ale i pojetí vnitrobloku a přidružené zahrady objektů jasně odkazuje na otevřenost a přístupnost veřejnosti. Mlutifunkční sál přímo komunikuje s ulicí formou otevřeného exteriérového průchodu budovou a nabízí další možnosti ve spojení s odpočinkovými a volnočasovými aktivitami umístěnými do vnitrobloku.

//en// Revitalization of DSEP buildings comes with obvious contrast of past and present, not just by exterior look, but also by a new principles of usage.
Priorities are given by functions, maximalization of public and commune spaces and presentation of these functions towards the city street. Open concept is main reason for redesigning of ground floor facades, which were opened all around the buildings. The next step is to open the corner volume by new glazing, which refers to new entrance beneath. New identity is given on top of historical building.
Inner courtyard and gardens are also opened to public access, multifunctional hall is located there and gives a new possibilities for spending a free time by public visitors.

Místo

Praha, Česká Republika

Klient

městská část Praha 6

Cena

380 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž

Datum

07/2021

Autoři (spolupráce)

Pavel Fajfr, Tomáš Kroužil, Petr Šuma