LOADING

Obecní úřad v Hovorčovicích

//cs// Obecní úřad se svým dominantním nárožím se stává nejen staronovým symbolickým bodem v obci, ale také utváří hierarchii navazujících veřejných prostorpiazzettu v návaznosti na služby a vybavenost, a Starou Náves, koncipovanou jako rekreační plochu pro místní obyvatele.

Kompaktní hmota domu je členěna v návaznosti na své okolí a zároveň odráží své vnitřní uspořádání. Střídmá západní fasáda do předprostoru budovy—kanceláře a reprezentace programu jako instituce; ‘prozaická’ severní fasáda do Staré Návsi—neformální zázemí zaměstnanců; pragmatická východní část—obslužné prostory a střecha umožňující horní osvětlení vnitřní dispozice.

Fasády jsou dále členěny třemi druhy omítky šedé a bílé s různou velikostí zrna. Střídmá paleta je doplněna barevnými stínidly, podtrhující výraz celého domu. Dům je navržen jako kombinovaný systém betonového založení a jádra a dřevěné konstrukce.

//en// Municipal building in Hovorčovice creates a new symbolic point in the centre of village. The dominant of its corner position in space is given by historical layout. The building recreates the hierarchy of public spaces – piazzetta connected with ground floor public and commercial functions and old village centre with church with leisure park.

Compact volume is made by aspects of its surrounding spaces and building, also it is showing its inner spacing.

Facades are divided by three different plasters in three different colours. This simple colour palette is completed by colourful accents of window shadings. Structure of building combines concrete core and wood.

Místo

Hovorčovice, Česká Republika

Klient

město Hovorčovice

Cena

50 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž

Datum

05/2020

Autoři (spolupráce)

Petr Šuma, Pavel Bouše