LOADING

ZŠ/MŠ v Dolních Měcholupech

//cs// Základním aspektem nové školy je volný pohyb, ať už v interiéru, tak exteriéru. Srdcem školy jsou společné prostory jako je dvůr, tělocvična či široké otevřené chodby. Každý má přehled o tom, co se v jeho okolí děje, potkává spolužáky a kantory, učí se zde a může zde trávit volný čas. Společný dvůr nabízí unikátní možnost pohybu pod širým nebem, probíhá uvnitř, svévolně, ale i přesto tak trochu kontrolovaně.

Škola jako místo, které utváří osobnost. Naše současnost i budoucnost. Je inspirativní, nadčasová, rozvíjí kreativitu. Vybízí k porozumění a přátelskému setkávání. Je centrem všeho dění, otevřená všem. Myslí na člověka i přírodu. Je propojená se zahradou a dbá na šetrné hospodaření s vodou a energiemi. Je chytrá a bezpečná. Nabízí kvalitní život uvnitř i navenek.

Výjimečným prostorem je střešní sportoviště včetně 200m dlouhé běžecké dráhy, místa pro cvičení jógy nebo třeba fitness prvků. Ostatní sportoviště jsou umístěny ve školní zahradě.

//en// Overall idea of this project is free movement in the interior and exterior. The hearth of the school is common areas – courtyard, gym and wide hallways. It is designed to give good overview to everybody about the activities and people. It is a place for learning and spending free time as well. Open courtyard gives opportunity to walk outside freely, but safely.

The school is a place which modify personal individualities. It is our present and future and therefore it should be inspirational, creative a playful. Concept leads kids to communicate together, play and understand their peers. It is open to everybody. Structure is designed to blend together with surrounding spaces and huge garden. The water management and energies are key futures of designed building.

The rooftop sports-field on top is speciality of this project. This idea saves the grounds for garden and other play-grounds in it.

Místo

Dolní Měcholupy, Česká Republika

Klient

Dolní Měcholupy

Cena

350 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž

Datum

03/2021

Autoři (spolupráce)

Pavel Fajfr, Tomáš Kroužil, Petr Šuma