LOADING

Pražská Tržnice

Tržnice je protipólem obchodních domů jak je dnes chápeme. Budoucnost tržnice tak propojuje hodnoty udržitelnosti – od ekonomie, komunitních a sociálních vztahů až po reflexi dnešních ekologických výzev. Vše jak v designu tak náplni aktivit – od cirkularity až po adaptabilitu svého prostoru i procesů. Tržnice je matricí pro vztahy a život města!

Základem návrhu prostorů je jejich vnitřní integrita doplněná o systém nástupních míst. Vnitřní rozložení  meziprostorů tržnice je především definováno severojižně orientovaným hlavním prostorem (na ose lávky), který je spojnicí všech prostorů tržnice a jejich uliček. Nástupní místa jsou rozvržena v rozích tak aby napojovali okraj se silným středem. Tomuto napojení pomáhá jednak rozvinutí jižních rohů do dvou vedlejších prostorů určených pro pořádání větších akcí, ale i propojení s nově navrhovanými oddychovými zónami parkového charakteru a otevřenými vstupy.

Takto vytvořená matrice je pak základem pro čtení meziprostorů, jejich hierarchizaci i orientaci v nich. Každý z bodů napojení má svůj význam a pozici v celku se silným jádrem. Hierarchizace prostorů také dále také rozvíjí vnímání historických hodnot a je základem pro orientaci a pohyb v území.

Místo Praha, Česká republika

Klient Praha 7

Cena 250 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž (umístění 3. místo)

Datum 04/2022

Spolupráce Gogolák+grasse s.r.o., Second nature s.r.o.

Vizualizace Boele, Prague Based