LOADING

Terminál Roudnice nad Labem

Terminál VRT, jako součást nadřazeného krajinného řešení v historicky významném území. Jedinečná morfologie území s dominantní horou Říp a zásahy člověka do krajiny definují hmotové řešení Terminálu a přilehlého okolí. Respektujeme genius loci místa a vyzdvihujeme jeho hlavní kvality pomocí urbanistického, architektonického i detailního řešení.

Trasa dálnice a budoucí trasa vysokorychlostní železnice vytváří významné zářezy v  krajině a pro návrh definuje krajinné linie. Linie využíváme pro návrh nového lesa, který odcloní negativní dopady dopravních staveb na své okolí. Do nového lesa je v systému linií a významných pohledových os směřovaných na Říp, umístěn nový Terminál VRT, okolní plochy a údržbová základna.

Hlavním motivem pro umístění a návrh orientace Terminálu je výhledová osa směřované na horu Říp. Jako dominantní krajinný prvek v území definuje i jeho vizuální identitu. Hlavní hala Terminálu je tak nad kolejištěm prosklenou fasádou přímo orientována na Říp a nabízí cestujícím jednoznačnou geografickou orientaci a odkaz na historii místa.

Terminál a jeho okolí jsou navrženy s maximálním ohledem na své okolí, součástí krajinného návrhu a významné infrastrukturní stavby. Prostorově efektivní, energeticky úsporný a s nadčasovou moderní architekturou, která by měla vizuálně propojit všechny stanice vysokorychlostní železnice.

Místo

Roudnice nad Labem, Česká republika

Klient

SŽ (správa železnic a.s.)

Cena

1 200 mil. Kč

Projekt

Architektonická soutěž (odměna poroty)

Datum

(11/2021)

Vizualizace

Prague based