LOADING

Rodinný dům na Zbraslavi

// cs // Hmota domu je dělena funkčně, morfologicky i materiálovým pojetím na spodní užitnou/obytnou část a horní hmotu s individuálními pokoji. Jasné členění hmot pak vytváří dva  specifické  prostory, jeden užitný – zastřešená parkovací stání, jeden společenský prostor – západní terasu propojenou s obývacím pokojem a výhledem do údolí Vltavy.
Fasáda jednotlivých podlaží je barevně odlišena. Spodní patro bude v tmavě šedé až černé barvě odpovídající barevnému provedení okenních rámů. Horní podlaží bude v kontrastu v bílé, nebo světle šedé jemnozrnné omítce.

// en // The mass of the house is divided functionally, morphologically and in terms of materials into a lower utility/living area and an upper mass with individual rooms. The clear division of the masses then creates two specific spaces, one utilitarian – covered parking spaces, one social space – the western terrace connected to the living room and overlooking the Vltava valley.
The façade of each floor is distinguished by colour. The lower floor will be in dark grey to black, matching the colour scheme of the window frames. The upper floor will be in contrasting white or light grey fine-grained plaster.

Místo Praha, Česká republika Klient Soukromý investor Cena 8 mil. Kč Projekt studie-realizace Datum 2019-2022 Autoři Pavel Fajfr, Tomáš Kroužil