LOADING

Sporthotel Pelhřimov

Revitalizovaný stadion, i navržený sport-hotel, spolu s přilehlými veřejnými prostory vytváří nové pulzující srdce Pelhřimovského sportovního areálu.

Hmota propojených budov člení a iniciuje veřejné prostory v okolí – ze severu ozeleněné rušné parkoviště pro návštěvníky, ze západu kapacitní schodiště s rozptylovými prostory, a z jihu klidnější předprostor hotelu s aktivitami pro děti. Obě budovy mají společnou novou identitu, přesto jsou to zřetelně dvě budovy se svými specifiky reflektující svoje vnitřní provozy.

Stadion i sport-hotel pozitivně působí na své bezprostřední okolí a přistupujeme k nim jako k iniciačnímu projektu zatraktivnění areálu pro občany města a další návštěvníky.

Místo Pelhřimov, Česká republika

Klient město Pelhřimov

Cena 160 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž (umístění 1. místo)

Datum 09/2022

Autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma, Vitudanish Dara

Vizualizace Boele, 2dr studio