LOADING

Sporthotel Pelhřimov

//cs// Revitalizovaný stadion, i navržený sport-hotel, spolu s přilehlými veřejnými prostory vytváří nové pulzující srdce Pelhřimovského sportovního areálu.

Hmota propojených budov člení a iniciuje veřejné prostory v okolí – ze severu ozeleněné rušné parkoviště pro návštěvníky, ze západu kapacitní schodiště s rozptylovými prostory, a z jihu klidnější předprostor hotelu s aktivitami pro děti. Obě budovy mají společnou novou identitu, přesto jsou to zřetelně dvě budovy se svými specifiky reflektující svoje vnitřní provozy.

Stadion i sport-hotel pozitivně působí na své bezprostřední okolí a přistupujeme k nim jako k iniciačnímu projektu zatraktivnění areálu pro občany města a další návštěvníky.

//en// The revitalized stadium, the proposed sport-hotel, and the adjacent public spaces create a new, vibrant heart of the Pelhřimov sports complex.

The mass of connected buildings divides and initiates the public spaces in the vicinity – from the north, green, busy parking for visitors, from the west, a capacious staircase with distraction areas, and from the south, a quieter hotel vestibule with activities for children. Both buildings share a new identity, even though they are two buildings with their specifics reflecting their internal operations.

Both the stadium and the sport-hotel positively affect their immediate surroundings, and we approach them as an initiation project to make the area more attractive for the city’s citizens and other visitors.

Místo Pelhřimov, Česká republika

Klient město Pelhřimov

Cena 160 mil. Kč

Projekt Architektonická soutěž (umístění 1. místo)

Datum 09/2022

Autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma, Vitudanish Dara

Vizualizace Boele, 2dr studio