LOADING

Terminál Jihlava

Řešená lokalita je situována na křížení klíčových infrastrukturních prvků poblíž města Jihlavy, v prostoru malebné Českomoravské Vysočiny. Navrhovaný terminál, viadukt a 200 m dlouhý most přes dálnici D1 společně vstupují do krajiny s respektem, obohacují ji o lidské dílo, které však má za cíl zabrat co nejmenší území. Efektivita návrhu při vstupu do krajiny byla klíčovým prvkem našeho přístupu a výsledná kompaktní integrace všech dopravních modů v terminálu nabízí výhodu krátkých přestupů.

Podlouhlý lineární tvar 400 m dlouhého zastřešení nástupišť architektonicky ladí s vertikálními liniemi čtyř pylonů zavěšeného mostu přes D1. Tyto prvky společně vytvářejí silnou a zároveň citlivou kompozici, která doplňuje morfologii místní krajiny.

Liniová konstrukce VRT spojuje zavěšený most přes dálnici s multimodálním terminálem, vytvářející harmonický architektonický celek, který se stává novou dominantou širokého okolí. Podstavec parkovacího domu pod terminálem integruje všechny nezbytné funkce a doplňuje volné prostory pod tratí, obnovující a zachovávající okolní krajinu v nejvyšší možné míře.

 

Místo Jihlava, Česká Republika

Klient SŽ (správa železnic a.s.)

Projekt Architektonická soutěž (ocenění poroty)

Datum 01/2024

Autoři Pavel Fajfr, Petr Šuma, Vitudanish Dara, Ondřej Hamršmíd, Ladislav Vala, Felix Exton-Smith, Julia Karasinska-Sochacki

Spolupráce HR Design, ARUP, AgileCE

Vizualizace Boele, 2DR